Barangay – theoretically experienced the tiniest state of your own Philippines; is also considered as an excellent ‘village’ otherwise ‘society

Click to Comment → Print

Barangay – theoretically experienced the tiniest state of your own Philippines; is also considered as an excellent ‘village’ otherwise ‘society

Dito tinatago ng mga Pilipino ang mga bagay na could possibly get emotional worthy of sa kanila, o mga patapon

Balikbayan packages – literal interpretation: “boxes you to go back to the world”; these types of packages are often one of the most looked-forward to of every enjoy in the good Filipino’s existence after they possess a family member (always an excellent tita, otherwise sister) one brings a package laden with articles (instructions, clothing, dining, etc.) that they work/alive, that is always either in the center East or the You.S.

Bago mo silang lecturan ng health during the tidy up routines, tanungin mo muna sila kung sila ba ay Filipino, (o Kuwaiti, Buhraini, o West-Asian) – because if people say yes, odds are ang “dirty home” nila ay di literal na dirty home. Rather, ito ay maliit from the maraming kalat na kusina. Nakatayo ito sa labas ng fundamental family at the isang extension na maliit na bahay ng mga Filipino. This is the getting-all-end-every one of multiple-objective bedroom.

Ang filthy kitchen area ay common sa Pilipinas. You might basically believe a great Filipino house ay hindi kumpleto kung wala ito. No matter if makikita ito mostly sa mga provinces, it’s an essential for your regular urban area-dwelling families din. A typical Filipina mom ay makikita mo palagi sa dirty kitchen area, on 80% off the lady day was invested sa pagluluto, paglilinis within pagluluto ulit. Itinatago ni tatay ang kanyang mga tools dito, kasama ng mga balikbayan packets kung saan ang laman ay mga dated playthings ng relative mo from when she are three. Typically, you can find Filipinos na ma user nila ang kanilang memory sa kanilang dirty kitchen area: if or not nagluluto ng chicken adobo, o nagputol ng buhok.

Mga larawan ng maruming kusina; madalas na binubuo ng isang lababo from the maraming kalat. Nangungunang kredito sa larawan: Kirsten Dianne Delmo; credit sa ilalim ng larawan: Ewemiz Insigne.

Dito ginaganap ang karamihan na gawain sa kusina, tulad ng mass preparing (kung will get fiesta sa barangay), broiling particular meat or barbeque, paghugas ng malalaking pans and pots – kahit sa paglalaba!

Mainit sa Pilipinas, and it’s really not exactly lovely to possess cigarette smoking every where sa loob ng bahay mo when it is since moist and loving because try. Ito ang isang rason kung bakit ang Filipinos choose na magluto sa filthy kitchen kung ihan ng mga bahay (lalo na yung mga di naman masyado mayaman) aren’t vented properly, and more will than maybe not, ang bahay ay could possibly get, kung meron kid, isa o dalawang ac units lang, at ang ibang room ay could possibly get malaking digital partner. Dahil dito, and you can steam from the tobacco na nagmumula sa pagluluto normally stick around more than it should. Con el fin de maka-prevent ng problemang ito, Filipinos simply get ready sa labas, where in fact the smoke don’t have to hang in there anyplace.

Nandiyan rin yung perception sa paglilinis. If ashley madison payment you are ang dirty kitchen is relatively malinis, it is normally much messier in comparison with a portion of the cooking area, kahit magkaroon ng marks sa drain o clutter sa cupboard ay okay lang. Walang pressure to store it spotless, given that nasa likod naman ito ng bahay, parang “backstage,” will utilized by the those na magluluto o maghuhugas ng pinggan. Clutter can be merely accumulated inside planned hemorrhoids: nandiyan yung mga balikbayan packets na a keen ng playthings away from years’ past; mga shoeracks out-of dated boots; within mga lumang libro.

Isa pang inconveniente throughout the Filipino homes ay ang maliliit na bahay at services. Walang malawak na yard or yard con el fin de ma-isampay ang nilabhan na damit; heck, you will likely acquire some property hang their laundries sa kanilang mga bintana, minsan sa loob ng bahay. Walang area con el fin de sa laundry place; a good amount of house and you can renting have to make carry out having the bedroom he has got, kaya makikita mo ang washer o a number of labadors o palanggana sa loob ng filthy kitchen. Makikita mo rin ang laundtry wires para poder ma inactive ang mga towels, kids attire, polos, etc.

What Do You Think?